Dosegljivost 24/7 041 640 466

Zaposleni

Mag. Franc Križanec, dr. vet. med.

Rojen sem junija 1969. Veterinarsko fakulteto sem končal 1995 leta. Leta 2001 sem zagovarjal magistrsko delo z naslovom: Uporaba sintetičnih prostaglandinov kot podpora manualnemu luščenju zaostale posteljice pri govedu. V veterinarski ambulanti sem zaposlen vse od začetka njenega delovanja in opravljam vsa dela terenskega veterinarja s poudarkom na reprodukciji pri govedu. Sem član Veterinarske zbornice, Slovenskega združenje veterinarjev za male živali in Bujatričnega društva.

David Lenart, dr. vet. med.

Rojen sem leta 1990. Po končani gimnaziji v Mariboru sem se leta 2009 vpisal na Veterinarsko fakulteto v Ljubljani. Študij sem končal leta 2016.

Mag. Bernard Soršak, dr. vet. med.

Rojen sem 12. marca 1973. Na Veterinarski fakulteti v Ljubljani sem diplomiral leta 1997. Podiplomski magistrski študij sem zaključil leta 2006 na Veterinarski fakulteti s področja bolezni in zdravstvenega varstva prežvekovalcev. Kot veterinar delam na terenu od leta 1998. Sem član Veterinarske zbornice in aktiven član Bujatričnega društva. Kolektivu veterinarske ambulante sem se pridružil v letu 2008.

Martin Kozoderc, dr. vet. med.

Rojen sem 1973 na Ptuju. Diplomiral sem leta 1998 na Veterinarski fakulteti v Ljubljani. Že isto leto sem se zaposlil v veterinarski ambulanti. Od leta 2004 sem odobreni veterinar za preglednika kopitarjev. Sem član Veterinarske zbornice in Bujatričnega društva.

Saša Koren, vet. teh.

Rodila sem se na Ptuju, kjer sem obiskovala tudi osnovno šolo. Srednjo veterinarsko šolo sem obiskovala v Mariboru in v Kamniku, kjer sem jo tudi končala. Na veterinarski ambulanti KRI & ZA sem se zaposlila leta 1996.

Ing. Jože Krsnik, vet. teh.

Na svet sem privekal skupaj s sestro januarja 1976 leta. Srednjo veterinarsko šolo sem končal v Ljubljani in nadaljeval študij v Mariboru na Agronomski fakulteti, ki sem jo zaključil 1999 leta. Kot veterinarski tehnik sem zaposlen od leta 1998.

Anica Herceg. ekon. teh.

Rojena sem v znamenju ribe. Osnovno šolo sem obiskovala v Cirkulanah. Leta 1985 sem končala srednjo ekonomsko šolo na Ptuju. V živinozdravniški ambulanti KRI & ZA sem zaposlena na delovnem mestu knjigovodja – administrator.

Simon Planko, dr. vet. med.

Rojen sem leta 1989. Na Veterinarski fakulteti v Ljubljani sem diplomiral leta 2016.

Ekart Jožef, dr. vet. med.

Rodil sem se leta 1965 v Mariboru. Po končani gimnaziji v Mariboru sem se vpisal na Veterinarsko fakulteto v Ljubljani, kjer sem leta 1993 diplomiral. Moja prva zaposlitev je bila na Veterinarskem zavodu Slovenije - enota Maribor, potem Veterinarska bolnica Maribor. Od leta 2018 pa sem zaposlen v ambulanti KRIZA, kjer opravljam delo terenskega veterinarja.

Dražen Gorenjak, dr. vet. med.

Rojen sem leta 1972 v Banja Luki, kjer sem končal osnovno in srednjo veterinarsko šolo. Po končani srednji šoli sem se vpisal na Veterinarsko fakulteto v Sarajevu. Veterinarsko fakulteto sem nadaljeval in končal v Zagrebu, diplomo sem nostrificiral v Ljubljani. Kot terenski veterinar delam od leta 2004.

Eva Regoršek, dr. vet. med.

Tine Fluher, dr. vet. med.


Aktualno

  • Cepljenje STK 2023

    Obvestilo o cepljenju psov proti steklini in odpravljanju notranjih zajedalcev v letu 2023

    Več »
Arhiv novic